นางจีริสุดา แสนดี

  ประวัติส่วนตัว
............ นางจีริสุดา แสนดี เกิดวันที่ 7 มกราคม 2499 บ้านเลขที่ 133 หมู่ 8 ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ บิดาชื่อ นางหวน มูลศาสตร์ มารดาชื่อนางเอน มูลศาสตร์
สามีชื่อนายธนาวี แสนดี มีบุตรธิดา 3 คน
............. ประกอบอาชีพ รับราชการครูเมื่อ 17 กรกฏาคม 2521 โรงเรียนบ้านทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เลขตำแหน่งประจำเงินเดือน 1153
.............. ปัจจุบันสอนอยู่โรงเรียนบ้านแสรออ ต.ปราสาททอง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
สอนประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2